1. 1.
  nakşibendi tarikatları 1 ismail ağa cemaati

  ismailağa Cemaati:

  Mahmut Ustaosmanoğlu'nun istanbul Fatih'te Çarşamba semtindeki ismail Ağa Camii merkez olmak üzere oluşturduğu,
  Nakşibendiliğin Halidiye koluna bağlı bir cemaatir.

  Manevî olarak cemaatin lideri, cemaat üyeleri tarafından Efendi hazretleri olarak anılan,
  1954 yılından emekli olduğu 1996 yılına kadar ismail Ağa Camii'nin imamlığını yapmış olan Mahmut Ustaosmanoğlu'dur.

  Cemaatin erkek üyeleri arasında uzun sakallar,
  cübbeli ve şalvarlı kıyafetler ve namazlarda taktıkları sarıklar, kadınlarında iseçarşaf yaygındır.

  1998 yılında Mahmut Ustaosmanoğlu'nun damadı ve cemaatin önde gelen hocalarından olan Hızır Ali Muratoğlu'nun ismail Ağa Camii'nde öldürülmesi ve 2006 yılında yine cemaatin önde gelen hocalarından emekli imam Bayram Ali Öztürk'ün öldürülmesi cinayetleriyle gündeme gelmiştir.!

  Ahmet Mahmut Ünlü,
  Abdülmetin Balkanlıoğlu,
  Mehmet Talu,
  Resul Bölükbaş,
  Fatih Kalender,
  ismail Hünerlice,
  Ali Ulvi Uzunlar,
  Yakup Kabalak,
  Nurullah Dindar gibi isimler cemaatin tanınmış hocalarıdır.
  ________

  izahat anacım:

  Tarikat; Allah'a ulaşmak amacıyla gidilen tasavvuf yolu, tarik anlamındadır.

  Genel amacıyla ilahi olduğuna inanılan yasaların (farz) yeryüzünde etkin kılma çabası.

  Hristiyanlık bunu yaptığında kilise karşıtı eylemler artmış,

  dinin devlet yönetiminden el çekmesi düşüncesi yönetim erklerinin kafasında akp ampulü gibi yanmıştı.
  __________

  Dilerim, bizdeki ampül kafaların lambası da yanar.!
  ________

  Rumuz:

  "Allah'a iman, şeyh' e para gerekir"
  11 -1 ... neseli terapist