1. ?.
  sözlükte pek destek bulamayan eylemdir.
  zaten yasa da meclisten sessiz sedasız geçi(rili)vermiştir.
  artık yasal bir engel de olmadığına göre çok sevgili nükleer enerji yandaşları gayet güvenli(!) bir şekilde nükleer tesislerini kurabilirler.

  --spoiler--
  http://www.ntvmsnbc.com/news/407510.asp
  --spoiler--
  2 ... anthrax
 2. ?.
  (bkz: nükleere inat yaşasın hayat)
  -2 ... pantalassa
 3. 1.
  bilgi sahibi olmadan * fikir sahibi olan cahillerin * destekledikleri yasa tasarısıdır. çaresi çernobilden kalan fındığı çayı bunlara yedirmek ve içirmektir. greenpeace in g'sini bilmez anlamaz ama yorum yaparlar. alternatif enerji konusunda bi satır okumamıştır * ama yorum yapmazsa eksilir. * bir nükleer tesis için yerin nasıl seçildiği, ne gibi atıklar bıraktığı * çevresini nasıl etkilediği, güvenliliğini ve dünyada kullanan ülkelerin bunları nerelere kurduklarını nasıl önlemler aldıklarını ve tüm bunlara rağmen her yıl mutlaka 1 santralde patlama olduğunu bilmezler bilemezler tabi.. dünyayı tez elden bitirmek isteyen, cebini doldurma derdinde olan siyasetçilerin politikası olduğunu bilmezler, bilemezler..

  edit: 1) laftan anlamayacağını bildiğimiz cinslere hele ki sabıkalı eziklere laf anlatmıyoruz.
  2) ne saçmaladığını anladığında * popomuza kaş göz çizeceğiz cana geleceksin.
  3) eşek hoşaftan ne anlar?
  4) hadi anam hadi canım hadeeeeeeeeeeee *

  (bkz: nükleere inat yaşasın hayat)
  7 -2 ... pantalassa
 4. 2.
  Kyoto Protokolü'ne tarafsız kalmayı tercih eden ülke iktidarının bağımlı kılındığı amerikan emperyalizmine ve bu doğrultuda uluslar arası sermaye ile ulusal kaynaklarını enerji üretimi alanında da farklı boyutlarda pazarlamaya çalıştığının resmi ilanıdır .
  Atmosfere sera gazı salınımında sanayi ve endüstri toplumu olmanın getirdiği kömür , doğalgaz ve petrol tüketiminden kaynaklanan küresel ısınma gibi dünyamızın geleceğini ve canlıların evrimini ciddi boyutlarda izolasyon üzerinden yok oluş tehlikesiyle etkileyecek olması gerçeğiyle yüzleşebilen ülkeler nükleer enerji yerine , rüzgar , su ve güneş kaynaklı doğal enerji üretimi politikasına destek veren Kyoto protolünü imzalamışlardır . Her zaman olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri atmosferi kirleten en büyük sanayi ülkelerinden birisi olmasına rağmen bu çabayı elinin tersiyle itmiş ve uluslar arası neo-liberal sermaye ile kendisine bağımlı kıldığı diğer ülkeleri de kendi siyasi kararları doğrultusunda hareket etmeye zorlamıştır . Sonuç olarak meşruiyeti amerikan ve avrupa emperyalizmine dayalı dinci bir parti olan AKP'nin giderayak ülke ekonomisini diğer sosyal kamu kuruluşları ve stratejik ulusal kaynakları özelleştirip satması gibi enerji politikasını da seçim öncesi bir rant haline getirmeyi hedeflediğini göstermektedir .
  Nükleer santral yoluyla enerji üretiminin daha karlı olduğunu savunanlar bu üretim için Türkiye'nin alt yapısının olmadığından habersiz olan bir takım cahiller ve bundan menfaat elde etmeye çalışan merkezi ve uluslar arası siyasette sermaye adına pazarlamacılık yapan siyaset ve ticaret adamlarıdır . Bir rüzgar çiftliğinden bir nükleer santralden elde edilebilecek enerjinin 10 kat daha fazlasının elde edilebileceği ispat edilmiştir .
  Nükleer santraller , termik santraller ve barajlar ekosisteme geridönüşümü imkansız büyük zararlar vermektedir . Ülke sanayisi neo-liberal siyasetin ulusal kaynakları olan kömür , petrol , doğalgaz gibi enerji kaynaklarının yağmalanması ile pasifleştirilmeye ve nükleere bağımlı hale getirilmeye çalışılmaktadır .
  Otoyollar açılarak , ülke insanının toplu taşımacılık alanında yaşadığı sorunları çözmek için ayrılan ödenekler bireysel taşımacılık ve siyasi oy kalpazanlığı adına yağmalanıyor ve gittikçe petrole daha fazla bir talep yaratılıyor . Neticede Akp'nin son zamanlarda başına " Türk " sıfatı koyup yasalaştırmaya çalıştığı ulusal petrol kaynaklarının uluslar arası sermayeye peşkeş çekilmesi yasası , ve yurttaşların ülkenin bir petrol fakiri olduğu fikriyle yanlış bilgilendirilerek tepkilerin pragmatik yaşam koşulları içerisinde sindirilmesi göz önüne getirilmelidir . Oysa ki , emperyalist devletler yerel politkacıların bu dezenformasyonlarını yalanlayacak siyasi ve ekonomik yatırımlar yapmaktadırlar . Petrol aramak , işletmek için ülkemizde çıkarılmaya çalışılan yasalar ve bu husustaki ihalelere acaba uluslar arası sermaye babalarının hayrına mı katılmaktadır ? Nükleer santraller ülkemizde enerji sorununa çare olsun diye değil uluslararası neo-liberal ekonomi politikaları doğrultusunda emperyalizme rant sağlaması amacıyla kurulacaktır , bu böyle biline!
  6 -2 ... nekrofili
 5. 3.
  Nükleer güç santralleri kurulmasına ilişkin kanun tasarısı Meclis Genel Kurulu nda kabul edildi.
  Kanun özel sektör ve kamunun nükleer satral yapabilmesinin önünü açıyor, ayrıca özel sektör-kamu ortaklığına da olanak tanıyor.
  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) istanbul Şubesi Yönetim Kurulu Türkiye nin geleceği açısından bu denli yaşamsal önem taşıyan bir yasanın Türkiye nin sağlığı ve geleceği için zararlı olduğunu vurguluyor.
  EMO nükleer enerji santrallerinin sakıncalarını şöyle sıraladı:
  * Nükleer teknoloji ucuz değil. Hem kurulum, hem üretim-işletim hem de güvenlik maliyetleri çok yüksek. 35-40 yıllık ekonomik ömürleri içinde sıkça arıza yapar. Ayrıca uzun (ortalama 15-25 yıl) yapım süreleri göz önüne alındığında acil bir enerji ihtiyacına çözüm olamazlar.

  * Nükleer enerji temiz ve güvenli değildir. Bu nedenle dünyada pek çok ülke nükleer enerjiyi terk ediyor. Dünyanın henüz hiçbir bölgesinde nükleer atıkların saklanması için lisanslı bir depolama alanı yok.

  Türkiye nin oldukça zengin olduğu rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle gibi yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dair proje üretmesi gerektiğini belirten EMO, bütün siyasi partileri, bütün sorumlu kurum ve kuruluşları,bu yasaya karşı çıkmaya davet ediyor.

  AKP Sinop milletvekili Cahit Can nükleer santral konusunda 18 Ocak ta "Dünyada halen inşaatı devam eden nükleer santraller var. Bu santrallerin, insanları ve çevreyi zehirlediği söyleniyor. Nükleer santraller madem zehirliyor, dünya zehirleniyor, bırakın biraz da biz zehirlenelim" demişti.

  kaynak:bianet

  (bkz: başka bir enerji mümkün)
  (bkz: rüzgar güneş bize yeter)
  4 ... a la folie
 6. 4.
  ekolojik dengeden bihaber, insan sağlığını umursamayan ve bırakın geleceği birkaç saat ötesini bile tahmin edemeyecek kadar sığ düsünen liboşların amerikan fimlerinden görüp de şımarık çocuklar gibi "biz de bunlardan istiyoruz" söylemlerine "hsktir" demektir. ne nükleeri ya, itfaiyemizin kamp ateşini bile söndürürken zorlandığı, ormanlarımızın cayır cayır yandığı, hastanelerde yatacak yer olmadığı, parası olanın yurt dışına kaçtığı ülkemizde ne nükleeri. bir kaçak olduğunda kim önleyecek güzel kardeşim bunun zararlarını. günlük hayatı zor idare ediyoruz şu ülkede ama biz nüleer hayata geçmek istiyoruz. tamam ya, olsun, anasını ağlatın ülkenin.
  4 ... bresson
 7. 5.
  çevreye, yaşamına ve geleceğine ihanet etmemektir!

  ülke ekonomimizin gelişmesi için nükleer santral şart değildir. ülke ekonomisinin iyileşmesi ve rekabet edilebilirliğini buna bağlamak ya da ekonomisi her gelişmiş ülkenin bir nükleer enerji aşamasından geçtiğini savunmak cahilliktir.

  Bahsedilen alternatif enerji kaynakları nükleer enerji üretiminden çok daha az maliyetlidir. Bu enerji kaynaklarının tercih edilmemesin sebebi maliyeti ile uzaktan yakından bağlantılı değildir.

  Fakat uluslararası sermayenin tefeci-bezirgan ulusal sermaye ile yaptığı işbirliği yasanın geçmesinin yegane sebebidir.

  Bu ülke zamanında radyasyonlar, kaçaklar yüzünden çok can verdi. Eğer hala bu sebeple ölmek isteyen varsa, buyursun bir sürü yöntem var!

  Ben ne kendi hayatımı, ne bunca insanın hayatını, ne de gelecek hayatları göz göre göre yok etmelerine tepkisiz kalamam arkadaş!
  2 -1 ... steril mikrop
 8. 6.
  http://www.antinukleer.org/arsiv.php

  http://www.sesonline.net/...tu/nukleerkarsitilogo.jpg
  2 ... a la folie
 9. 7.
  ironik bir hayır isyanıdır.
  mesela yeni silinmiş bir yüzeyde kayıp ayağını kırıp binlerce euro tazminat alabilen bir fransız vatandaşının ülkesinde 50 den fazla nükleer santral varken, benim güzel memleketimde her yıl 10 larca kişi rogara düşüp can verip 8/8 hatalı bulunurken, birilerinin insan hayatına verilen öneme dem vurarak nükleere hayır demesi bana gayet ironik gelmektedir.
  1 -3 ... woolloomooloo
 10. 8.
  rasyonel düşünemeyen güruhun isyanıdır.

  nükleer santral patlamalarından çekinenler için şunu söylemek istiyorum, çernobnil'deki santralde gerekli güvenlik duvarı yoktu ve facia oldu. benzer bir patlama amerika'daki bir santralde oldu ama güvenlik duvarı sayesinde enerji hapsoldu ve etrafa zarar vermesi engellenmiş oldu. o kadar ülke saf mı ki bunu kullanıyor. ve halihazırda dünya üzerine 30 yeni santral yapım aşamasında ve bir o kadar da ihale aşamasında.

  bizde yapılması öngörülen santraller de gerekli güvenlik donanımlar çerçevesinde yapılacaktır. enerjide dışa olan bağımlılığımızı azaltacak olan -ki ticaret açığımızın yüzde ellisi enerji ithalatından kaynaklanıyor- bu projeye karşı çıkanlar 3 dolar için gavurların peşinden koşturmamızı çok hoş bir durum gibi görüyor herhalde.
  -4 ... peyderpey