1. 1.
  Özellikle elektrik üretimi için nükleer fizyon ya da füzyon ile oluşturulan enerji. Nükleer enerji tesisleri, atık tasfiyesi ve kaza tehlikesi açısından kaygı kaynağıdır.
  1 ... worldlike
 2. 2.
  http://www.milliyet.com.t...6/10/23/siyaset/asiy.html

  Nükleer çağ kaçıyor

  iTÜ'deki araştırma reaktörünü yeniden çalıştıracaklarını belirten Prof. Bayülken, 'Destek görsek, kanser hastaları için izotop üretebilirdik. O malzemelerin hepsi ithal ediliyor' diyor

  SOHBET ODASI
  DERYA SAZAK

  DERYA SAZAK: Kapalı olan Triga II reaktörü 1 milyon YTL fonla yeniden devreye girecek. Türkiye 'nükleer çağın' neresinde?
  AHMET BAYÜLKEN: Türkiye'nin atom enerjisi ile resmi olarak tanışmasının miladı olarak 5 Mayıs 1955 tarihinin alınması yerinde olacaktır. O tarihte ABD ile bu ülkenin ortaya koyduğu 'Sulh için Atom' programı çerçevesinde bir anlaşma imzalanmış ve Türkiye programa katılan ilk ülke olmuştur. Prof. Nejat Aybers, 1961'de iTÜ'de Nükleer Enerji Enstitüsü'nü kurduğu zaman üç hedefi vardı: Nükleer teknolojiyi Türkiye'ye getirerek bilim adamlarını yetiştirmek. Bu elemanların eğitiminde yararlanılacak araştırma reaktörünü kurmak. Ve sonunda bir güç reaktörüne sahip olmak. iTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü'ne inşa edilen 250 kW th gücündeki Triga Mark II araştırma reaktörü 1979'da işletmeye açıldı.

  'Kömür daha çok kirletir'
  Reaktör ne işe yaradı?
  Kapalı devre çalıştı. Sanayide yapılan bazı araştırmalara hizmet verdi. Asıl amaç nükleer çağı ıskalamamak için eğitim amaçlı başlatılan bu çalışmayı, güç reaktörüne dönüştürmekti.

  Türkiye'nin nükleer çağa girmekte erken davranmakla birlikte 2000'lerde hayli geç kaldığı ortada. Bir de 'yılan hikâyesi'ne dönen nükleer santral projeleri vardır...
  Türkiye 4 tane nükleer santral macerası yaşadı. ilk teklifler üzerinden hazırlanan rapor 1969 tarihlidir. Bu proje siyasi destek bulamadı. 1974'ten itibaren Akkuyu serüveni başladı. Sonuç alınamadı. 1980'lerde Özal döneminde Sinop'ta kurulacak santral üzerinde durulurken Kanada hükümetinin 'yap işlet - devret' modelini fazla riskli bulması üzerine proje kaldı. En ciddisi 1975 -2000 arasında Güney Kore'nin danışmanlığında yürütülen 'Akkuyu Santralı'ydı. Pek çok olay yaşandı, Ecevit sonunda iptal etti.

  Neden nükleere karşı direnç var?
  ileri sürülen sav nükleerin, kirleten bir teknoloji olduğudur. Bana göre kömür santrali çevreyi daha çok kirletir ve daha çok ölüme neden olabilir. Çünkü kömürün içinde çok az miktarda olmasına rağmen uranyum vardır. Yatağan'daki santral bu yüzden 'radyasyon alarmı' verir. Kirlilik alarmı değil. Neden? Kömürün içindeki uranyum dedektörleri harekete geçirir. Tamam nükleer santralleri tartışalım ama enerjinizi sadece kömüre, suya ya da doğalgaza bağlayamazsınız. Rusya vanayı kapadığı zaman donarsınız. Nükleere karşı olanlara şunu söyledim: O zaman televizyonları nızı mum ışığında seyredersiniz!
  Dünyada bugün 441 tane nükleer güç reaktörü işletmede. 24 tanesi de inşa ediliyor. Türkiye'nin 2020'de ortaya çıkacak enerji açığının kapatılması için nükleer enerjiden yararlanılması kaçınılmaz gözüküyor. Alternatif seçenekler bu açığı kapatmada maalesef yeterli gözükmüyor.

  2000'de dönemin başbakanı Ecevit'in iptal ettiği ihalede yolsuzluk iddiaları ortaya atılmıştı.
  ihale şartnamesi hazırlanırken rahmetli Prof. Nejat Aybers ve Prof. Ahmet Yüksel Özemre ile birlikte görev almıştım. Çalıştığımız atmosfere yolsuzluk olayları yansımadı ancak bazı şüphelerim doğdu: ihale şartnamesini 900 -1000 megawata göre hazırladık. Bakanlığa kendim götürdüm ve ihale resmi gazetede yayımlandı.
  Önerdiğimiz güç 1500'e çıkmış. 1500'e çıktığı anda siz bir tek şeyi hedefliyorsunuz. O teklife uyan konsorsiyumun henüz kurulmuş reaktörü yoktu. Çalışan bir reaktörü olmasında direndik. Hükümet projeden vazgeçti.

  Nükleer güç reaktörleriyle silaha, yani bomba yapan teknolojiler arasındaki fark nedir? Türkiye'nin kurmaya çalıştığı nükleer santrallar günün birinde iran ve Kuzey Kore'deki gibi tehdit oluşturabilir mi?
  Hiç alakası yok. Eğer siz bir güç reaktörü kuruyorsanız, diyelim ki 1000 - 1200 megawat bunun bir çalışma sistematiği vardır. Yüklediğiniz yakıtı içerde bir sene tutarsınız. Onu çıkartıp yine diğer üçte birini koyarsınız neticede reaktöre yüklenen bir yakıt üç sene kalır içeride. Bunun içinde oluşan plutonyumu siz bombada kullanamazsını z..

  iran'ın bugün geldiği aşamada Tahran Üniversitesi' nde 1960-70'lerde bir araştırma reaktörü kurulmasıyla başlayan çalışmaların etkisi büyük. Türkiye'de sürdürülen araştırmalara gereken siyasi destek sağlansa nerede olacaktık?
  Güç reaktörünü yapacaktı Türkiye. Nükleer camia içinde bildiğim kadarıyla kimsenin bu reaktörün çalıştırma politikasını değiştirip de plütonyum üretme gibi bir merakı olmadı. Bunun olabilmesi için ayrıca yakıt çevrimi tesisi kurulması gerekir.

  'Türkiye'ye kurdurmazlar'
  Türkiye'ye nükleer silah kapasitesine sahip reaktör kurdurmazlar yargısı var.
  Kurduracakları nı sanmıyorum. Uranyum zenginleştirme tesisi neden kurdurmuyorlar? Çünkü herkesin aklında 'Türkiye yarın bomba yapar mı?' sorusu mutlaka vardır.

  Türkiye'nin bunu yapacak insan kaynağı var mı?
  Yeterli sayıda var. Türkiye'deki elemanlar doğal uranyumla çalışabilen Kanada reaktörlerinin yakıtlarını Türkiye'de yapabilirler. Yaptılar da. Eğer bir güç reaktörü kurulsaydı bir laboratuvarda ürettiğiniz yakıtı orada da üretebilirsiniz. Dolayısıyla o santralın en büyük avantajı şudur: Yakıt açısından dışarı bağlı olmazsınız.

  Bunu karşılayacak uranyum rezervimiz var mı?
  MTA'nın bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalarda bilinen 10 bin tonluk bir uranyum rezervimiz var.

  Ermenistan'daki santral güvenli değil

  Çernobil faciasından yeterince ders alınmadı. Nükleer santraldaki kazanın olumsuz etkileri yirmi yıldır tartışılıyor, Karadeniz'de kanserden ölümlerdeki artışı o zamanki radyasyona bağlayanlar çoğunlukta.
  Çernobil'i unutmadık ama Bulgaristan' da, Ermenistan'da aynı tip reaktörler çalışıyor. Ermenistan'daki sınıra 5-10 kilometre uzaklıkta. Türkiye'ye reaktör yapılmasın diyenler Kars ve Ardahan'ı gözden çıkarıyor demektir. O reaktör patlasın bütün o bölge gider. Hiçbir güvenliği yok. Çünkü bu reaktörlerin güvenlik sistemi yok.

  'Deneylerde işe yarar'
  iTÜ'deki araştırma reaktörü yeniden çalıştırılacak. Kapasitesi hakkında bilgi verir misiniz?
  Bütün nükleer reaktörler, atom reaktörleri adına ne derseniz deyin adına bunların 2 türlü güç ölçümü var: Genelde reaktörler elektrik güçleriyle anılır. Araştırma reaktörlerinde ise tek bir tane birim vardı ısıl güç. Çünkü elektrik üretmiyorlar. Çekmece reaktörü 5 megawatlık ısıl kapasiteye sahiptir. iTÜ'deki 250 kilowat. Çekmece'den 20 misli daha küçük. Ancak üretilen bu ısıl enerjiyi kullanmayız. Araştırma reaktörleri füzyonda ortaya çıkan grama ve nötronları kullanır. Deneylerde işe yarar. 'Nötrografi' diye bir bilim dalı vardır, X ışınıyla çekilen filmler gibi biz de insan olmayan canlıların nötrografiyle filmini çekeriz. Bir bitkinin ya da kemiğin yaş tahlili, bir kanser kistinin nereye kadar yayıldığını bu laboratuvarda görebiliriz. Saç örneklerinden cinayeti bile aydınlatabilirsiniz.

  Kanser hastaları için izotop üretebilirdik

  iTÜ'deki reaktörün kapısına niye kilit vurulmuştu, şimdi neden açılıyor?
  Kapanma nedeni, çalışanların lisanslarının sona ermesiydi. Lisanslar belirli bir süre çalışmazsanız düşer. iTÜ'deki reaktör 2002'den 2005'e kadar sustu. 2006'da depreme karşı güvenceli hale getirildi, lisanslar alındı. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan onay bekliyoruz. Maliye Bakanlığı da laboratuvarlar için 1 milyon YTL veriyor.

  Kaza riski var mı?
  Hiçbir şey olmaz. Geçenlerde söyledim: Üstünde 30 sene yattım hâlâ yaşıyorum, hiçbir tehlikesi yok! Gerekli önlemler alındıktan sonra nükleer araştırma ve güç reaktörlerinin hiçbir sakıncası ve zararı yoktur.

  Yeter ki 11 Eylül benzeri saldırılar olmasın diyorsunuz?
  O tam bir cinayet olur. Yarın bir gün Türkiye'de kuracağınız bir nükleer santralın başına bir ziraatçıyı getirecekseniz hiç yapılmasın. Çernobil faciası bu işin riskini bilmeyen bazı insanların deney merakı yüzünden yaşandı.
  Türkiye nükleer teknolojinin dışında kalamaz. Güney Kore ilk reaktörünü 1976'da kurdu, bugün 21 tane nükleer reaktör çalışıyor. Kobe'de deprem oldu şehir yıkıldı, 30 -40 kilometre ötede reaktör tıkır tıkır çalıştı. Biz bu tartışmalar yüzünden 10 - 15 yıl kaybettik.
  Reaktörü yeniden çalıştıracağız. Hiç olmazsa üniversiteye ve sanayiye bir katkımız olur. Zamanında destek görsek, Çekmece'nin yaptığı gibi kanser hastaları için teşhis ve tedavide kullanılan izotopları da üretebilirdik. Çekmece ile rekabet olmasın diye o teknoloji alınmadı. Çekmece reaktörü de sonradan kanser alanından çıktı. Radyoizotop bölümü vardı kapattılar. Şimdi o malzemelerin hepsi ithal ediliyor. Zamanında Cezayir'e satıyorduk.

  KiMDiR?

  1970 iTÜ Üniversitesi Makine Fakültesi mezunu. Doktorasını, Sorbonne Üniversitesi' nde yaptı.
  Viyana-Atominstitut 'da çalışmalar yaparak eğitim gördü. 1989 'da iTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü'nde profesörlüğe yükseltilerek atandı. Enerji Bakanlığı'nda 1996 -2000 arasında bakanlık danışmanı olarak görev yaptı.
  3 ... azorka
 3. 3.
  Tema Vakfı'nın olayla ilgili basın bülteni şu şekildedir:

  TEMA'dan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 19 Ocak 2007 tarihli Çağrı

  Türkiye'nin Önceliği Nükleer Enerji Değil, Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji

  'Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve işletilmesi ile Enerji Satışına ilişkin Kanun Tasarısı', sivil toplum kuruluşlarının karşı çıkışına rağmen TBMM Çevre Komisyonu tarafından kabul edildi.

  TEMA Vakfı, 555 TEMA Temsilci ve Gönüllü Sorumlusu, yaklaşık 300.000 gönüllüsü ve milyonlarca destekçisi ile Türkiye'yi etkileyecek enerji tasarılarıyla topraklarımızın ve doğal varlıklarımızın korunması bakış açısından son derece ilgilidir ve gelişmeleri yakından takip etmektedir.

  TEMA Vakfı, Greenpeace Akdeniz ve Elektrik Mühendisleri Odası 17 Ocak 2007 tarihinde TBMM Çevre Komisyonu'nda 'Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve işletilmesi ile Enerji Satışına ilişkin Kanun Tasarısı' ile ilgili görüşmelere katılmıştır. Sivil Toplum Kuruluşlarının karşı çıkmasına rağmen nükleer yasa tasarısı TBMM Çevre Komisyonu'ndan geçmiştir.

  Nükleer Enerji, Türkiye için Bir Gereklilik Değildir

  TEMA Vakfı Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi, Türkiye için nükleer enerjinin bir gereklilik olmadığını TEMA gönüllülerinin ve destekçilerinin tepkisini çektiğini, TBMM'nin ve hükümetin kamuoyunun ve sivil toplumun sesini dinleyerek nükleer enerji için öngörülen destek ve yatırımların enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjilere yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

  Türkiye Yol Ayrımında

  Greenpeace Akdeniz Enerji ve iklim Kampanyası Sorumlusu Hilal Atıcı; Türkiye önemli bir yol ayrımındadır. 'Türkiye, Avrupa ve ABD'de pazar bulamayan nükleer endüstrinin can simidi mi olacak, yoksa çevresel maliyetleri en az olan barışçıl yenilenebilir enerjiler ve enerji verimliliğine mi yönelecek? Biz Türkiye'nin Ortadoğu'da barış için adımların atılmasında liderlik yapabilecek bir ülke olduğuna inanıyoruz' dedi.'

  Rüzgar enerjisi için yapıldığı gibi, diğer gerekli araştırmalar yapıldığında Türkiye'nin 2030 yıllarında dahi yeterli olabilecek kaynağının var olduğunu söyleyen Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Ulusaler ise 'Son rüzgar potansiyeli tespiti ile 2020 yılı hedeflerinde 3080 Mw. olarak yer alan tespitin 9000 Mw. rahatlıkla çıkartılabileceği söz konudur. Dolayısıyla sisteme 6000 Mw. rüzgar enerjisi ilave edileceğinden; 4500 Mw.'lık nükleer enerji santrallerinin kurulmasından vazgeçilmelidir' dedi.

  Nükleer Enerji Değil Verimli ve Yenilenebilir Enerji

  TEMA Vakfı Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi; 'TEMA Vakfı 28 Haziran 2006 tarihinde düzenlediği enerji çalıştayı ile konunun uzmanları ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı'nın da katılımıyla enerji önceliklerimizi belirledi. Bu kapsamda ülkemiz ve TEMA Vakfı için en önemli öncelik enerji tasarrufu daha sonra da biyokütle enerjisi ile güneş, rüzgar ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.' dedi

  Kaynaklar Verimlilik ve Yenilenebilir Enerji Projelerine Yönlendirilsin

  TEMA Vakfı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nı nükleer enerji için öngörülen destek ve yatırımları kamuoyunda ve sivil toplum kuruluşları arasında tartışmasız kabul gören yenilenebilir enerji teknolojilerine ve üretimine yönlendirilmesi çağrısı yapmaktadır.

  TEMA VAKFI
  1 -1 ... steril mikrop
 4. 4.
  doğru işleme sokulduğu zaman dünyanın en verimli enerji kaynaklarından biri olur nükleer enerji santrali. ortalama bir hidroelektrik santralinin senede ürettiği enerji bir kaç haftada üretilebilir. ancak bakımı oldukça zordur. gelişmemiş devletlerin kullanması oldukça tehlikeli olan enerji türüdür. zaten gelişmemiş devletler genelde silah amaçlı olarak kullanırlar nükleer maddeleri***. insan ırkını oradan kaldıracak kadar kuvvetli olan bu tür böyle ellerde gezmemelidir. sonu olur insanlığın.
  nükleer enerji santralleri temel olarak termik santrallere benzer. termik santrallerde kömür yakar suyu ısıtır ve enerji elde edersiniz. havayı kirletirsiniz. bacalara ne kadar filtre takarsanız takın insanları öldürürsünüz. nükleer enerji santralleri ise suyu ısıtmada genelde fisyon u kullanırlar. atomlar parçalanır ve ortaya çıkan enerji ile su ısıtılır. ortaya çıkan enerji termik santrallerdekinden kat ve kat fazladır. atıkları ise zorunlu olarak uzaya gönderilmelidir. toprağa gömerseniz toprağı öldürürsünüz. gün gelir toprak kızar ve o atıkları kusar, o zaman çernobilden farklı olmaz.
  nükleer enerji sadece enerji üretiminde kullanılmalıdır. bu zaten tüm dünyanın istediği şeydir. bunu yapıcak olanlar da bu işe önem verecek olanlardır. benim ülkem daha hidroelektrik santrallerine bakamazken nükleer enerji santrali kurmaya kalkarsa ben karşı çıkarım. doğrusu da budur.
  4 ... micro cuts
 5. 5.
  bir an önce elde etmemiz gereken enerji çeşidi. *
  1 -2 ... rweasley
 6. 6.
  nükleer enerjide bir santral in sağılığı açıdan en çok korkulan şey bir kor erimesidir. zira ışınlanmayı yapan maddeler de radyoaktiftir ve sürekli olarak ısı ve radyoaktivite yayarlar. bunların soğutulması içinse hızlı bir soğuk su akışı olur ve kor erimesi engellenmeye çalışılır. 1971 de yapılan testlerde radyoaktif maddelerin bulunduğu bölgeye püskürtülen suyun daha kor a gelmeden buharlaştığı tespit edilmiş ve bunu soğutmanın imkansız olduğu düşünülmüştür. zira bir kor un sıcaklığı 1200 derecelere kadar varır. ancak 10 sene sonra yapılan 50 testin de hepsi olumlu sonuç vermiştir. amerikada yıllardır tartışılan, çernobilden önce, three miles island olayında soğutucu uzun bir süre soğuk su gönderememiştir. kor erimesine 30 dakika kalmıştır. facia ya değil.

  ancak önemli bir nokta da şudur ki kor erimesi gerçekleştikten sonra radyoaktivitenin insanlara bir zararı olmaz. zira bir kor erimesi olması çok düşük bir olasılıktır. insanların kafasında hep "nükleer enerji santral"lerinin havaya uçması, radyoaktivitenin etrafa yayılması vs vs gibi korkutucu planlar olur.
  ancak her 2 haftada bir bir nükleer santralde kor erimesi olsa toplam 1 senede bir atom bombasının yaptığı etkiyi yapabilir.

  nükleer santraller red alert 2 deki gibi kolay patlayan şeyler değildir. dışları güçlendirilmiş çelik ile kaplıdır. zynı zamanda nötron kalkanları da bulunur ki olası bir nötron bombardımanında ters etki yapıp da radyoaktivite yi bozmasın. zira hatırlayacağız ki 1944 te amerikan uçakları üzerilerine gelen füzeleri bu yolla yanıltıyorlar, nötron bombardımanına tutarak füze uçağa erişmeden patlamasını sağlıyorlardı.
  nükleer enerji santrallerinde dış katmanın sağlam olmasının nedeni bir kasırga olur da santral havaya uçar değil, içeride bir aksaklık olması durumunda dışarıya hiçbir şekilde radyasyon yaymamaktır.

  çernobil bir hataydı. bu olayda nükleer reaktör ün sorunlu olması asıl neden değildi. asıl sorun teknisyenlerin büyük hatasıydı. çernobilin patlamasına neden olan madde radyoaktif değil, teknisyenlerin salaklıkları yüzünden yükselen ısının soğutma suyunu direk buhara çevirmesi nedeniyle oluşan bir basınç patlamasıydı.

  edit: iyi de kardeşim bu entrynin nesini anlamadın? kıt mısın bu kadar?
  4 ... micro cuts
 7. 7.
  türkiye'de üretilmek için santrali yapılırsa, nükleer atıkların çöp tenekelerine atılacağından korktuğum enerji çeşidi.
  1 ... blasphemy
 8. 8.
  türkiye'nin bir an önce üretmeye başlaması gereken enerji çeşidi.

  hem nükleer teknolojiye geçmiş olacak, hem de ileride ortaya çıkacak muazzam enerji ihtiyacını karşılamış olacak.
  1 -2 ... kutt
 9. 9.
  rüzgar, dalga, su, doğalgaz, petrol, linyit ve bilimum tüm enerji üretilebilitesi* kaynakların hepsi kullanılsa dahi 2020'de enerji açığı oluşacağı yapılan araştırmalar sonunda ortadadır. ayrıca, şu anda enerji üretimimizin yüzde 40 kadarı ithal doğalgazdır ki bu "enerjide dışa bağımlılık" demektir, istediğimiz dışa bağımlı bir türkiye mi, yoksa kendi ayakları üzerinde duran bir türkiye mi?

  bugün dünyanın pek çok ülkesinde çatır çatır kullanılırken ülkemizde bazıları hâlâ inat ediyorlar, bunları anlamak mümkün değil. çernobil olmuştur evet ama ciddi ihmaller var orda, hem de eski teknoloji idi. bize yapılacak olan yeni teknoloji olacak ve garantili.

  üstelik, nükleer teknolojiye geçmiş olacağız, mesela tıp alanında yaygın olarak kullanılıyor bu teknoloji...
  2 ... kutt
 10. 10.
  nükleer bombadır. enerji bakanının türkiye de ki elektrik üretiminin yetersizliğinden dem vurması ve alternatif enerji aramak yerine seneye ülkemize iki tane nükleer enerji santrali yapılacağını duyurması.

  (bkz: nükleer yasa tasarısına hayır) *
  (bkz: nükleere inat yaşasın hayat) *
  -2 ... pantalassa