1. 1.
    her kim ki bundan böyle "nüans farkı" derse ol anda yeniden türkçe dersi sınıfına yazdırıla. ol kişi bilmeli ki nüans zaten fark demek.

    yanlış cümle: ikisinin arasında nüans farkına dikkat edelim.

    doğru cümle 1: ikisinin arasındaki nüansa dikkat edelim.
    doğru cümle 2: ikisinin arasındaki farka dikkat edelim.
    3 ... monk of monkmountain