1. 1.
    birinci dünya savaşı sonunda mağlup devlet bulgaristan ile itilaf devletleri arasında imzalanan barış antlaşmasıdır. bulgaristanın bir kısım toprakları alınmış savaş tazminatı ödemesi kararlaştırılmış ve orudusunun 20.000 kişiyi aşması yasaklanmıştır. bulgaristanın ege denizine olan kıyısı yunanistana verilmiştir.
    3 ... etka10