1. 1.
    (bkz: muz cumhuriyeti)
    3 ... blue smyrna