1. 1.
    doğu ülkelerinin en büyük sorunsalı.
    2 ... erectof