1. 1.
    ister istemez gittiğimiz yönetim biçimi... sömürülmemiz ne kadar yoğunsa köktecilik o kadar mutlaklaşıyor... bir yaşam ağacımız oluşuyor... isimlerinizi alınız.
    ... hurmaresal