1. 1.
    “Hayır! Bilâkis onların işlemekte oldukları (kötülükler) kalplerini kirletmiştir.”
    2 ... dplmt