1. 1.
    topal osman tarafından katledilmiş şehit ali şükrü beyin mecliste gizli oturumlarda sordugu sorudur.

    tamamı şu şekilde:
    "Musul'u kim terk etmiştir? Efendiler soruyorum; düşmanların altı ay sonra iade etmiş olduğu bir toprak var mıdır? Yoktur efendiler. Hangi toprak bir daha geri iade edilmiştir? Musul'u bir sene sonraya bırakmak, bir Mısır yapmak demektir. Bu bakımdan neticede kaybetmek demektir. Bu da Girit gibi gidecektir. Dolayısıyla Musul'u bırakmak doğru değildir. Efendiler, bu siyasete benim aklım ermiyor. Ben Musul'da bulunmadım, oraları bilmiyorum, fakat okuduğum üzerine söylüyorum. Süleymaniye, Kerkük, Zaho filan, bilmem nereleri vardır. Buraların alt komisyonda bize verilmesi görüşülmüş ve bize bırakılmış efendiler. işittiğimize göre bu saydığım kısımlar da Musul'un üçte ikisi imiş… Pekalâ alt komisyonda buraların verileceğini söyleyen bir ingiliz delegesi dururken bugün bütün Musul'un bir sene sonraya, yani tamamının askıya alınmasındaki düşünceyi anlayamıyorum. Ayıp değil ya, ben bu düşünceyi bir türlü kavrayamıyorum.”

    lozandı musuldu derken fazla dogru konuşmanın cezasını bogularak öldürülerek çekmiş ali şükrü bey bize de bunları hatırlatmak kalıyor.
    ... ali sukru bey