1. 1.
    EfendimiZin ümmeti değildir.
    1 ... templier