1. 1.
  Soyadı kanunu ile beraber Mustafa kemal'de birçok kişiye soyadını verdi. Bunlar arasında Fahrettin (Altay), Kâzım (Dirik), Saffet (Arıkan), Mahmut Esat (Bozkurt), Salih (Bozok), Rıza (Soyak), Cevad Abbas (Gürer), Ali Fethi (Okyar), ibrahim Tali (Öngören), Recep (Peker), Refik (Saydam), Berç (Türker), Hamdullah Suphi (Tanrıöver), Muhittin (Üstündağ), Celal (Güzelses), Neşet Ömer (irdelp), Kâzım (Özalp), Besim (Atalay), Hüseyin Vasıf (Çınar), Haşan Tahsin (Üzer), Nevzat (Tandoğan) ve nihayet ismet (inönü) en tanınmışlarıydı. Fevzi (Çakmak), Falih Rıfkı (Atay) ve Cemal (Granda) gibi az sayıda kişi ise, Atatürk’ün eleştirilerine rağmen, soyadlarını kendileri seçmişti.

  Soyadı Kanunu, ‘Türk-ulus devletine Türk vatandaşı yaratma’ projesinde önemli bir aşamaydı. Kanunun bir de yan ürünü vardı. Başından beri hesaplanmış mıydı bilinmez, bu furyada savaş yıllarında başta 1915 Ermeni olayı olmak üzere çeşitli suçlara karışanlar yeni soyadlarıyla izlerini kaybettirmeyi başarmışlardı.
  4 -1 ... hepinizi sevmiyorum
 2. 2.
  Demirag.

  Cumhuriyetin bütçesinin %10'u kadar mal varlığına egemen olan is adamı-girisimci.

  Nuri demirag;

  O bir süvaslı.
  ... alpertunna