1. .
  sancılı bir birliktelik olabilir, ancak, şu da bir gerçek ki nedense gelinin gayrimüslim olması, damadın gayrimüslim olmasından daha fazla anlayışla karşılanıyor halk arasında.
  ... strobe
 2. .
  hristiyanlar tarafından dinler arası diyalog vasıtasıyla gerçekleştirilmek istenen şeydir. çünkü islamiyet kendini bozmak istemediğinden buna karşı olmasına rağmen hristiyanlık kendini bozsa bile etki alanı kazanmak için bir birlikteliğe girmek ister. çünkü misyonerliğin ilk adımı bozuk bir anlayışla bile olsa hristiyanlığı yaymaktır. çünkü misyonerlikte asıl maksat siyasidir, dini değil.
  ... ilham gelsin diye bekliyorum
 3. .
  Günümüzde Mardin'de görülmektedir.Süryaniler,Kürtler ve Araplar aralarında sorun çıkmadan yaşamaktadırlar.Hristiyan olan Süryaniler ne Müslüman Arap ve Kürtler'i kötülemiş ne de tam tersi yaşanmıştır bilinen tarihte.Aynı zamanda yine Anadolu,Mezapotamya'da Ermeniler tarafından da tarih bir kenara atılırsa şuan güzel dini motiler görülebilmektedir.Bir de Hatay vardır ki bir resmi vardır aynı karede cami,kilise,sinegogun bulunması başlığa paralel ve pratiğidir.
  ... emiliano