1. 1.
  dünyanın önemli doğa harikalarından ve türkiye'nin en büyük milli parklarından biri olan munzur vadisine bugün barajlar yapılmak isteniyor. munzuruma dokunma hareketi de doğayı katledecek, yöre insanına sadece göç ve açlık getirecek bu barajların yapımını engellemek için oluşturulmuş harekettir.

  "Tunceli'nin su potansiyelinin yüzde 37'si bu barajlara hapsedilecek. Bu, yaşamını sudan sağlayan bir toprağın insanlarını göçe, açlığa ve yoksulluğa terk etmek anlamına geliyor" diyen avukat Murat Cano, bölgeye yapılacak barajların mevcut ekonomik durumu geriye götüreceğini söyledi:
  "Sekiz barajın yıllık ekonomik katkısı 80 milyon dolar olacak. Bu rakam, bölgeye has özel bir sarımsak türünün getireceği ekonomik katkıdan daha az."
  Cano, barajların fayda ve zararlarını şöyle özetledi:
  * Söz konusu barajların yapımını savunanlar yalnız kendi değerlerini ileri sürüyor. Oysa, orada yaşayan insanların, doğa ve kültürün sahip olduğu değerlerin tahribatının da göz önüne alınması gerekir.
  * Barajlarla, halen koruma altında bulunan Türkiye'nin ilk ulusal doğal parkı da sular altında kalacak.
  * Bu proje kasıtlı bir proje midir? Buna ihtimal vermek istemiyorum. Ama bu proje, Tunceli'nin doğasını, dolayısıyla da bu doğanın insanını yani Tunceli'yi yok etme projesi haline gelebilir. Tuncelilinin hayatı yakın ve mevcut bir tehlikeyle karşı karşıya. içinde yaşayacak bir coğrafyanız olmazsa, ne yaparsınız?
  Geray: Proje yanlışlıklarla dolu
  Barajlar projesinin yönetim ve sürdürülebilir kalkınma açısından yanlışlıklarla dolu olduğunu, suyun bir kapitalist pazar metası olarak görüldüğünü savunan Prof. Dr. Geray, yapılanların Anayasa'nın 169. maddesine aykırı olduğunu belirtti. Geray, Türkiye'nin yönetim geleneklerini ve bu geleneklerdeki yanlışlıkları hatırlattı, toplumun genelini ilgilendiren konularda karar ve uygulama süreçlerinin değiştirilmesi gerektiğini söyledi.
  Uyar: 'Ne kadar' değil, 'nasıl'?
  Prof. Dr. Uyar ise, "enerjinin etkin kullanımı" ile "alternatif enerji kaynaklarının verimliliği"ni anlattı:
  "Gelişmiş ülkeler, ellerindeki 'çöp teknolojileri' başka ülkelere pazarlıyor. Bu nedenle uyanık olmamız gerekir. Munzur'a yapılacak hidroelektrik santrallerin üreteceği enerji çok az. Rüzgar enerjisi elde etmek için devletin katkısı olmaksızın gerçekleştirilmek üzere, Enerji Bakanlığı'nın onayını bekleyen çevreye zararı sıfır olan rüzgar santralleri projeleri bile, bu barajların üreteceği enerjinin on katı güçte."
  Contepe: Proje Tunceli'yi bitirmeyi amaçlıyor
  Panelin son konuşmasını kapatılan Yeşiller Partisi Genel Başkanı Bilge Contepe yaptı.
  "Havayı, suyu ve toprağı kirletiyoruz; bu da yaşamımızın kirlenmesine neden oluyor. Bu kirliliğin etkileri her alanda görülüyor" diyen Contepe, sözlerini şöyle sürdürdü:
  * Aliağa'da kurulması planlanan termik santrale karşı el ele tutuşan insanlar, oraya zarar verecek santralin yapımını engelledi.
  * Daha sonra, Akkuyu nükleer santral yapımına karşı el ele 10 yıl mücadele ettik. Buraya da nükleer santral yapılamadı.
  * Yurt içinde ve yurt dışında insanlar el ele verirse, zararları açık olan bu proje de gerçekleyebilir.
  * Munzur'a yapılmak istenen barajların gerçek anlamının iyi kavranması gerekir. Bu proje, Tunceli'yi bitirmeye yöneliktir. Doğaya bir savaş açılmış gibi görünse de, o doğa insanlarıyla birlikte vardır ve açılan savaş o coğrafyanın insanına karşı açılmıştır.
  * Bunu bir insani ve politik mücadeleyle ortadan kaldırmak gereklidir. Bilgi ve eylemle karşı çıkılmalıdır. Küresel bir saldırı vardır, küresel bir karşı çıkış gerçekleştirilmelidir" dedi.
  kaynak:yesiller.org.
  4 -1 ... diyonsos
 2. 2.
  sonuna değin destek verilesi, partiler arasında bir tek ödp'nin destek yerverdiği sosyal hareket.
  2 ... leggare
 3. 3.
  munzur vadisi milli park statüsündedir, o alanda bırakın baraj yapmayı ekim alanı olarak kullanılması bile yasaktır. türkiye'nin en önemli doğal yaşam alanlarından biri olan bölgede binlerce yabani hayvan, endemik bitki varlığını sürdürmektedir. bölgede çivi bile çakılması kanunaa aykırıyken 110 metrelik dev barajlar yapılmak isteniyor. kısacası dersim halkı doğal güzelliğiyle birlikte yok edilmek isteniyor. türkiye'de kendini doğaya duyarlı olan her birey buna karşı çıkmalı ve dayanışmalı. tıpkı sinop'a yapılmak istenen nükleer santrale verilen ortak tepki gibi tüm türkiye halkı bu doğa katliamına tepki göstermelidir.
  2 ... diyonsos
 4. 4.
  kendini çevreye duyarlı birer kuruluş olarak addeden tema ve greenpeace hareketi bugün munzur'da yapılmak istenen doğa katliamına karşı ses çıkarmıyor. bu da bu örgütlerin ne kadar çevreci olduklarını gösteriyorlar. anlaşılan sevdikleri tek yeşil kasalarına burjuva oluşumlardan akan milyonlarca doların yeşili.
  4 ... diyonsos
 5. 5.
  o bakir güzelliği, eldeğmemiş görünümdeki zenginliği gören herkesin sadece bu sebeple bile dahil olması gereken hareket.
  4 ... cikolatavekahve
 6. 6.
  (bkz: dokunmayın şabanıma) *
  ... thebash