1. 1.
  Müslümanların kâfirlere bakış açısının özetidir.

  ibrahim ve onunla birlikte olanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Hani kendi kavimlerine demişlerdi ki: 'biz sizden ve Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizden beriyiz. Biz sizlerin kâfir olduğunuza inanıyoruz. Bizimle sizin aranızda, sizler tek olan Allah'a iman edinceye kadar ebedi bir kin ve ebedi bir düşmanlık baş göstermiştir.
  2 -2 ... bohemond de hauteville
 2. 2.
  Doğu türkistanda sırf müslüman ve türk olduğu için,
  Filistinde sırf müslüman olduğu için,
  Bosna da sadece müslüman olduğu için,

  Insanlar öldü ve her gün ölüyor. Ya Ne olacaktı? Doğru buyurulmuş ayettir. Bir de bunun devamında size saldırmayana düşmanlık etmeyene dokunmayın buyurulmuştur. Hadisti galiba amaan neyse.

  Insan hakları falan hep bu memleketlerde toprağa gömüldü. Savunuculuk yapanın amk.
  2 -1 ... sgkli yazar