1. 1.
  islam mütefekkiri ve mutasavvifi. Şeyh-i ekber...
  6 -3 ... farabi
 2. 2.
  eserlerinden birkaçı; Şecere-i Numaniye,Mişkatü'l-Envar,Esmâ-i Hüsnâ, Zunnun-ı Mısri
  3 ... sayha
 3. 3.
  dini butun bir din bilginidir, eserlerinden birkaçının adına değişik kaynaklardan ulaşılabilir. benim yaptığımsa bilgi sahibi olmadan entry girmektir.
  5 -1 ... impayatoy
 4. 4.
  1165 doğumlu büyük islam sufilerinden. tanrı ve insan üzerine metafizik yaklaşımlar içeren yüzü aşkın eseri vardır
  2 ... hafiye
 5. 5.
  (bkz: futuhat ul mekkiyye)
  (bkz: fususul hikem)
  (bkz: arzuların tercümanı)
  1 -1 ... white pages
 6. 6.
  günümüze şerhleri çevrilmiş olan islam bilgini,şarkın büyük alimi
  2 ... roy orbison
 7. 7.
  OSMANLI iMPARATORLUGUN yetiştirdiği alimlerin en büyüğü.
  1 -20 ... cenkerkocaer
 8. 8.
  On ikinci ve on üçüncü yüzyıllarda Endülüs'te ve Şam taraflarında yaşamış büyük velîlerden. ismi, Ebû Bekir Muhammed bin Ali olup, künyesi Ebû Abdullah'tır. ibn-i Arabî ve Şeyh-i Ekber diye meşhûr olmuştur. ailesi meşhûr Tayy kabîlesine mensuptur. Cömertliğiyle meşhûr Adiy bin Hâtem'in kardeşi Abdullah bin Hâtem'in neslindendir. 1165 (H.560) senesinde Endülüs'teki Mürsiyye kasabasında doğdu. 1240 (H.638) senesinde Şam'da vefât etti. Kabri Şam'da olup sevenleri tarafından ziyâret edilmektedir.
  (bkz: http://www.sufism.20m.com/muhyiddin.htm)
  3 ... cenkerkocaer
 9. 9.
  Muhyiddin-i Arabi ismiyle de tanınan velî, şeyh-i ekber. tasavvuf konusunda daha önce hiçbir alimin yazmadığı kadar ayrıntılı ve derin mâlumat içeren ciltler dolusu kitabları vardır. yazdıklarını anlamak için dinî konularda alim denebilecek kadar geniş ve derin mâlumat sahibi olmak gerekir. kayıp olan mezarı Yavuz Sultan Selim tarafından bulunmuştur. Mevlânâ'nın pîridir. Kendileri Sadreddîn-i Konevî hazretlerinin şeyhidir ki Sadreddîn-i Konevî hazretleri Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretlerini yetiştirmiştir.
  8 ... çakan adam
 10. 10.
  "ben kendi zatımı sevdim... bir'in iki'yi sevişi gibi. göz görmez allah'ı olduğu gibi, her an ve her durumdadır, fakat yok gibidir sanki."

  "Varlık bir harftir, sen onun anlamısın, hayatta bir emelim yok ondan başka."

  "Harf bir anlamdır, anlamı kendindedir."

  "allah en büyüktür, ona benzer hiçbir şey yoktur, onun dışında birşey yoktur. öyleyse göz bir başka varlığı ancak yok görür. "

  "önce beni hazır etti ve sır benden gitti. sonra beni görünmez etti ve yaklaştırdı beni. ben bir'im dediysem onun varlığı da bir'dir. eğer varlığımı ispat etselerdi ikilik çıkardı ondan. fakat o incedir, saftır. o tek görülür."

  sözlerinin sahibi ünlü din alimi, hurufi kişi. yazılarında yer yer küfür olarak yorulabilecek sözler söylemiştir. bu sebeple yoğun eleştirilere maruz kalmıştır.
  imam rabbani'nin kendisi ve düşünceleri üzerine şerhleri de mevcuttur.
  (bu dahil yazarın tüm entryleri sadece kendini ilgilendirir, bu sebeple moderasyon tarafından silinmeleri olağan karşılanacaktır.)
  3 ... stalker