1. 1.
    gamayı çektim kınından- gel yakından yakından- koynundaki gül memelerin- ben gelirim hakkından.
    ... lorenzoo