1. 1.
    Birçok kimselerle tanışıklık sağlamak. evet.
    1 ... nevilevile