1. 1.
    (#41251504) süslü püslü yazmışsın ama nick altı istiyorsun sanırım, hayrımız dokunsun.
    ... entente cordiale