1. 9.
  osmanlı bu kararname ile birlikte resmen iflas ettiğini avrupaya duyurdu. bu senaryo karşısında alacaklı devletler duyun-u umumiye (dış borçlar) idaresi kurdular. bu idare resmen devlet içinde devlet olma özelliği taşıyordu.
  ... intermilan
 2. 6.
  Bir an muahrrem ince sandım.
  2 ... ahmet beyin ceketi
 3. 7.
  Osmanlı Devletinin ödeyemediği iç ve dış borçlarını düzenlemek amacıyla,alacaklıların talepleri doğrultusunda şekillendirilerek 20 Aralık 1881 (28 Muharrem 1299) tarihinde açıklanan mali kararlardır.
  Osmanlı Devleti 1854 Kırım Savaşı'ndan sonra ilk kez borçlanmaya başlamıştır. Bu tarihten itibaren 20 yıl boyunca çeşitli aralıklarla iç ve dış piyasalardan borçlanılmıştır. Ancak bu kaynaklar verimli değerlendirilemediğinden dolayı borçların vadesi gelince ödeme sıkıntısı çekilmiş, zamanla anapara ve faizler ödenemez hale gelmiştir. En nihayetinde 1874-1875 yıllarında bütçe dengesi tamamen bozulmuş, gelirler borç faizlerini bile karşılayamaz olmuştur. Bunun neticesinde 30 Ekim 1875 tarihinde “Ramazan Kararnamesi(Ramazan Kanunnamesi) ile maliyenin iflası ve borçların ödenmesi ile ilgili bir plân ilan edilmiştir. Nisan 1876 tarihinden sonra ise borç geri ödemeleri tamamen durdurulmuştur.
  1876-1881 yılları arasında Osmanlı Devleti'nin borçların ödenmesiyle ilgili mali sistemi düzenleyici çalışma yapamaması sonrasında, alacaklı devletlerin ve bankerlerin yoğun baskı ve lobileri neticesinde çeşitli müzakereler yapılmış ve alacaklıların anaparadan önemli ölçüde indirim yapmaları konusunda uzlaşılmasının ardından, 20 Aralık 1881 (28 Muharrem 1299) tarihinde açıklanan Muharrem Nizamnamesi(Kararnamesi) ile borçların ödenmesi için devletin iktisadi faaliyetlerinin yönetimi yabancıların kontrolüne verilmiştir.
  Kararnameye göre borçların ödenmesi için devletin tüm iktisadi faaliyetlerini yabancılar adına kontrol etmek amacıyla Duyun-u Umumiye (Borçlar idaresi) kurulmuştur. Bu kararname neticesinde devlet ekonomik olarak bağımsızlığını kaybetmiştir.
  kaynak:http://tr.wikipedia.org/wiki/Muharrem_kararnamesi
  1 ... kaizersoze
 4. 6.
  Ve bu kararname ile osmanlı devletinin tüm dünyaya iflas ettiğini ilan etmesi ile osmanlı devletinin, tamam ile avrupalı devletlerin, özellikle italya, almanya, yunanistan,ingiltere ve rusya'nın bir numaralı sömürgesi olma yolunda en büyük adım atılmış oldu malesef... Osmanlı devleti kendi halkından bile borç almış bir ülke halini almıştı. Padişahın otoritesi neredeyse yok denecek kadar azdı... iç ve dış borçların giderilmesi için avrupalı devletler tarafından düyun-u umumiye adında bir kuruluş meydana getirildi.. Dış ülkeler kendilerine olan osmanlı borçları için, yine kendi bünyelerine ait bir kuruluş oluşturdular.. Herşey oyunun bir parçası idi aslında.. Amaç osmanlı'yı karış karış parçalamak, halkına,varlığına, bağımsızlığına el koymaktır... Ancak bu sahnede.. Tam da en gerekli olduğu sırada mustafa kemal paşa ve arkadaşları, hareket ordusu adı altında bir ordu ile çıkan büyük bir isyanı durdurdular.. Gericilerin meşrutiyet hareketine karşı başlattıkları bu isyana 31 mart olayı denir... Böylece tarih sahnesinde ata'mız yerini aldı... Bundan sonrasını ise büyük mücadeleler, kanlı savaşlar, antlaşmalar takip etti... Avrupa osmanlı'nın gücünü giderek daha iyi anlamaya başladı...

  Bugün , şu an... Bazı şeyler iyi ki yaşanmış diyorum kendi kendime... Bazıları olmasaydı... Onların değerli fikirleri, mücadeleleri olmasaydı, belki bugün evet biz olacaktık ama kim bilir hangi toprakta, hangi ülkenin himayesi altında yaşam sürecektik..

  Edit: bilgilerim lise yıllarımdan kalmadır..umarım hatalı eksik bir tarihi olayı belirtmedim.. Oldu ise affola... Zira aradan yıllar geçti..
  1 -1 ... kirmiziruganayakkabi
 5. 5.
  IMF nin yandan yemişinin( duyun- u umumiye) kurulmasını sağlayan kararnamedir.
  1 ... onedir
 6. 4.
  sonu başlatanlardandır.
  ... seffafkirli
 7. 3.
  --spoiler--
  osmanlı mali yapısı içindeki altı ayrı vergi (rüsum-u sitte) gelirlerinden öncelikle galata bankerlerinin alacaklarının karşılanmasından rahatsız olan dış alacaklıların, alacaklarını bir miktar indirip, buna karşılık içeride oluşan alacak imtiyazlarının ortadan kaldırılmasını sağladıkları, berlin kongresinde, kongreye taraf ve uyruğu bulundukları devletlerin aracılığıyla baskıladıkları padişah abdülhamite imzalattıkları kararnamedir.
  bu kararname ile, düyun-ı umumiye adıyla yeni bir kurum doğuyor ve daha önce osmanlı maliyesi içinde kurulmuş bulunan rüsum-u sitte idaresi de bu kuruma devrediliyordu.
  --spoiler--
  1 ... fethullah gulen iyi guler
 8. 2.
  II.Abdülhamit dönemi yayınlanmıştır. böylece Osmanlı maliyesine el koyan uluslararası bir örgüt kurulmuştur.
  2 ... tribalenfeksiyon
 9. 1.
  1881 yılında ıı. abdulhamit tarafından çıkarılan ve duyun u umumiyenin kuruluşunu bildiren kararname.
  6 ... akustikcinayet