1. .
  bir azeri şair.
  ... hasnicktir
 2. .
  heyder baba'ya selam adlı şiirin yazarı ünlü güney azerbaycanlı şair.
  ... nevai
 3. .
  Anlaya bilene muhteşem şiirdir.

  Heyderbaba, ildırımlar şahanda,
  Seller-sular şaqqıldayıb ahanda,
  Qızlar ona sef bağlayıb bahanda,
  Salam olsun şövketüze, elüze,
  Menim de bir adım gelsin dilüze.

  Bayram yeli çardahları yıhanda,
  Novruzgülü, qar çiçeyi çıhanda,
  Ağ buludlar köyneklerin sıhanda,
  Bizden de bir yad eyleyen sağ olsun,
  Derdlerimiz qoy dikkelsin, dağ olsun.

  Heyder Baba, gün dalıvı dağlasın,
  Üzün gülsün, bulakların ağlasın,
  Uşaklarun bir deste gül bağlasın,
  Yel gelende ver getirsin bu yana,
  Belke menim yatmış bahtım oyana.

  Heyder Baba, yolum senden keç oldu,
  Ömrüm keçdi, gelenmedim geç oldu,
  Heç bilmedim gözellerin neç oldu,
  Bilmezidim döngeler var, dönüm var,
  itginlik var, ayrılık var, ölüm var.

  Heyder Baba, Kuru gölün kazları,
  Gediklerin sazak çalan sazları,
  Ket kövşenin payızları, yazları,
  Bir sinema perdesidir gözümde,
  Tek oturub, seyr ederem özümde.

  Heyder Baba, dünya yalan dünyadı,
  Süleyman’dan, Nuh’dan kalan dünyadı,
  Oğul doğan, derde salan dünyadı,
  Her kimseye her ne verib alıbdı,
  Eflatun’dan bir kuru ad kalıbdı.

  Heyder Baba, göyler bütün dumandı,
  Günlerimiz birbirinden yamandı,
  Birbirizden ayrılmayın, amandı,
  Yakşılığı elimizden alıblar,
  Yakşı bizi yaman güne salıblar!

  Bir uçaydım bu çırpınan yelinen,
  Bağlaşaydım dağdan aşan selinen,
  Ağlaşaydım uzak düşen elinen,
  Bir göreydim ayrılığı kim saldı?
  Ölkemizde kim kırıldı, kim kaldı?

  Men senin tek dağa saldım nefesi,
  Sen de kaytar, göylere sal bu sesi,
  Baykuşun da dar olmasın kefesi,
  Burda bir şîr darda kalıb bağırır,
  Mürüvvetsiz insanları çağırır.

  Heyder Baba, senin könlün şad olsun,
  Dünya varken ağzın dolu dad olsun,
  Senden keçen yakın olsun, yad olsun,
  Deyne menim şâir oğlum Şehriyâr,
  Bir ömürdür gam üstüne gam kalar.
  ... dildilpakistan