1. 1.
    korumak, zarar gelmesini önlemek, gözetmek, saklamak.
    ... asiti kaçmış kola
  2. 2.
    yavrularına saldıran köpeğin karşısında arslan kesilen kedinin yapmaya çalıştığıdır.
    ... abd i acz