mudanya mütarekesinde ismet paşanın kırdığı mermer başlığına bugün entry girilmemiş.