1. 1.
    Sayın bakana mantıklı bir tekliftir. Evet.
    ... thelma