1. 1.
    RTE kriz mriz yok derken, krizi anladıkta mriz nedir?

    Adalet?
    Eşitlik?
    Saray? durun lan o var
    2 ... personanongrataaa