1. 1.
    osmanlı ile itilaf devletleri arasında imzalandı. 1918 de.
    ... hilmijem