1. 1.
    göt ağrısına sebebiyet verir. ikişer saat aralıklarla onar dakika mola vermek elzemdir.
    1 -1 ... birseruvenindahasonunageldik