1. 1.
    amerikan marksçı geleneğinin en geniş dağıtıma ulaşan yayın organı olmakla birlikte kurulduğu yıllardaki şahinliğini kaybetmiş, liberallerden farksız bir "politika revizyonu yapalım" dergisine dönüşmüştür. ama yine de amerikan basını içerisinde parlayan yıldızlardan biridir.
    ... james sunderland