1. 1.
    Gün geçmeden yeni ceza kütülüyorlar mına koduklarım.
    ... the rus