1. 1.
    1684-1699 yılları ve Osmanlı-Venedik arasında gerçekleşmiş savaştır. Bu savaş, Osmanlı-Kutsal ittifak Savaşları'nın bir parçasıdır. Savaşın alanı, iyon Denizi'nden Yunanistan'a kadar olan geniş bir bölgedir. Bu kadar geniş olmasına karşın, savaşın en önemli cepheleri Mora Yarımadası'nda gerçekleşmiştir. Savaşın sonucunu Karlofça Antlaşması belirlemiştir ve Mora Yarımadası Venedik'e geçmiştir.

    https://tr.wikipedia.org/wiki/Mora_Sava%C5%9F%C4%B1
    ... hasmet ibriktaroglu