1. 1.
  SSCB tarafından ABD'nin Marshall Planı'na karşı oluşturulan demir perde ülkelerine yapılan ekonomik yardım ve kalkınma planıdır. ABD nin Batılı ülkelere yaptığı Truman ve Marshall Yardımlarına karşılık, SSCB Lideri Stalin, SSCB nin uydu ülkeleri olan Doğu Avrupa ülkelerine silah ve para yanı sıra ikili diyalog ve danışma amaçlı bir plan uygulamaya koymuştur.COMECON u sağlamlaştırmak için Molotof Planı ile ikili ticaret düzeni kurdu.Çekoslovakya başta olmak üzere bazı uydu ülkeler Marshall Planına katılmak için büyük istek göstermiştir. SSCB nin Çekoslovakya da tam egemenlik kurabilmek için gerçekleştirdiği Çekoslovak Darbesi nde bunun büyük bir etkisi vardır.imre Nagi ve Nikita Kruşçev buna karşı çıksa da plan bizzat Stalin'in emriyle uygulamaya konulmuştur.Fakat 1953-1954 yıllarıda Macaristan da patlak veren isyanlar,Stalin'in ölümü,Kore Savaşı'nın kesin sonuçlanamaması ve 1956 Süveyş Kanal Krizi yanı sıra Nükleer Silahlanma ve Uzay Yarışı gibi sebeplerden ötürü Molotof Planı başarıya ulaşamadı.

  kaynak:vikipedi
  1 ... meracel bahreyn
 2. 2.
  truman ve marshall'a karşılık sscb'nin hamlesi.
  1 ... alum cantabile