1. 1.
    Mol kütlesi = yoğunluk x (r sabiti x sıcaklık) ÷ basınç.
    1 ... katmir