1. 1.
  hilal tekniğinin ve sahra toplarının etkin şekilde kullanıldığı,avrupa nın ağır süvari düzenini terketmesine sebep olan savaşlardandır.29 ağustos 1526 yılında gerçekleşmiş olup macaristan ın osmanlı tarafından ilhak edilmesiyle sonuçlanmıştır.
  10 ... disco inferno
 2. 2.
  macaristan ordusunun iki saat gibi kısa bir süre içinde yok olduğu osmanlı - macaristan savaşı.
  6 -1 ... jikase
 3. 3.
  Mohaç Meydan Muharebesi.
  Sakarya'ya kadar türklerin kazandığı son büyük meydan savaşıdır. Osmanlı'nın zaferinde, akıncılardan ve malkoçoğlu efektlerinden ziyade, uzun menzilli-geniş çaplı yeni topların ve bu toplardan çıkan güllelerin macar askerleriyle buluşmasının payı çok büyüktür.
  6 -3 ... goksunv
 4. 4.
  zaman kanuni zamanı, tarih de 1526 dır.
  5 ... salamander
 5. 5.
  29 ağustos 1526 da vuku bulmuş savaştır. * kanuni süleyman ve 2. louis savaşın taraflarıdır. osmanlı ordusu asker ve özellikle top bakımından üstündü. 300 e karşılık 53 top. bu savaşın nedenleri pavia savaşı ndan galip çıkan habsburglar ile macarlar ın ittifak yaparak orta avrupa da osmanlı yı tehdit eder duruma gelmeleri ile osmanlı nın orta avrupa egemenliği ni kaybetmemek istemesidir. sonuçta macar ordusu tarihteki en ağır yenilgilerden birisini alır. 2 saat içinde macar ordusu dağılmış ve kaçmaya çalışan bir çok ağır zırhlı süvari bataklığa gömülmüştür. dünya nın en kısa süren meydan savaşı oldugu söylenir. savaşın sonunda macaristan osmanlı egemenliğine girdi ve osmanlı orta avrupa nın hakimi oldu.
  11 ... balsikeste baysungur
 6. 6.
  Savaş, 29 Ağustos 1526 (20 Zilkade 932) Çarşamba günü ikindi zamanı başladı. Padişah cenk elbisesi yani zırhlı savaş elbisesi giymiş ve bir ak ata binmiş geride yerini almıştı. Macarlar bu son Osmanlı plânına vakıf olmadıkları için 60.000 kişilik zırhlı süvarileriyle eski Osmanlı plânı zânniyle asıl merkeze hücum ile işi halledeceklerini ümit etmişlerdi; plân gereğince Osmanlılar da Macarları merkeze çekerek imha etmek istiyorlardı.
  Macar kumandanlarından Piyer Pereney ile Papaz Pol Tomori bütün kuvvetleriyle vezir-i âzam kumandasındaki Rumeli askeri üzerine hücum ettiler. Osmanlı kuvvetleri plân icabı geri çekilip düşmanı içeriye aldılar; bunun üzerine yandan Anadolu kuvvetlerinin baskısı ile Macar kuvvetleri daha içeri alınıp topların önüne getiriliyordu. Bâli Bey kuvvetleri sür'atle düşmanın arkasını çevirerek Macar süvarilerini ikiye ayırdılar, bundan başka Macarların bizzat Kral Layoş kumandasındaki ikinci kolu Anadolu kuvvetleri üzerine yüklendi, bu kuvvetler de mukavemet edememiş gibi hareket ettiğinden bunlar da merkez üzezine yani pâdişâhın bulunduğu ordunun kalbine doğru hücum ettiler. Kendisini muvaffak olmuş gören düşman iyice içeri girdi. Hattâ pâdişâhı esir veya öldürmeye yemin eden Markzali ismindeki birinin kumandasındaki fedaî müfreze tarafından pâdişâhın üzerine ok yağdırıldığı, hattâ zırhına birkaç ok isabet ettiği halde Sultan Süleyman yerinden kımıldanmıyordu.

  Macarların bu kral kumandasındaki kuvvetleri içeriye alınıp topların önüne çekildikten ve gerileri de akıncı ve deli kuvvetleri tarafından çevrildikten sonra 300 topa birden ateş verildi. Macar ordusu karmakarışık bir hale geldi, panik başladı. Bu kola kumanda eden ve yaralanan kral artık bir daha görünmedi. Ordunun avdetinden sonra bataklıkta ölüsü bulunmuş ve Macar krallarının gömüldüğü yer olan istoni Belgrad (Stuhlweissenburg)'a naklolunup gömülmüştür; öldüğünde 20 veya 24 yaşında idi.

  Gerilerinden Bâli Bey tarafından sıkıştırılan Macar kolu ise darmadağın olmuş, Osmanlıların kılıcından kurtulanlar da gece karanlığında bilmeyerek bataklığa düşüp boğulmuşlardır. Mohaç savaşı iki saat sürmüş ve bu kısa savaş bağımsız Macar krallığını oraya gömmüştür; Fakat her ihtimale karşı asker, at üstünde ve silâh elde olarak harp meydanında kalmıştı. Bu muharebede Osmanlı ordusunun mevcudu 300.000 ve Macarlarınki 150.000'den fazla idi.
  kaynak: osmanlımedeniyeti.com
  7 ... serander
 7. 7.
  bu savaşta ölen macar kralı Lajos II soyluların kışkırtmasına kapılıp osmanlılarla yapılan savaşlarda ölen ikinci macar kralıdır.daha öncesi için:

  (bkz: varna savaşı)
  (bkz: Wladyslaw II)
  3 ... cemuzan
 8. 8.
  kanuni sultan suleyman zamaninda macarlarla yapilan savastir.osmanli devleti kisa zamanda kesin bir zafer elde etmistir.*
  3 ... max cavelara
 9. 9.
  osmanli ordusunun savas meydanina macarlardan once hazir durduklari soylene gelen savas.
  4 ... judas
 10. 10.
  Asıl adı mohaç meydan savaşı olan savaştır.
  1 -4 ... indiana_jones