1. 0.
    cahilliktir.. modern olmayan gavatlar da bolca vardır..
    ... promocemo