1. 1.
    "Siktir git burada sikik" diyor bence.
    ... bilgisayar delisi
  2. 2.
    moderasyon silik vererek ne demeye çalışıyor
    3 ... agnottott