1. 1.
    haktır. sıcak havada yapılması gerekendir.

    bu hak sadece kadınlara özgü olduğu müddetçe meşrudur.

    erkeklerin böyle bir hakkı yoktur.

    kadınlara her konuda pozitif ayımcılık yapılmalı ve erkeklere nazaran daha çok hak tanınmalıdır.
    1 ... sanfransiscodaki boynuzlu