1. 1.
    MS 100 ila 800 yılları arasında Peru'da ortaya çıkmış bir uygarlıktır. Başkentlerinin günümüz Moche ve Trujillo şehirlerinin yakınında olduğu sanılmaktadır.[1] Moche kültürünün bir devlet olarak var olup olmadığı akademisyenler arasında tartışmalı bir konudur. Ancak günümüze kadar gelmiş zengin ikonografi ve anıtlar bu uygarlığın birbirinden bağımsız gruplar hâlinde bir yapılanma içinde olsa da ortak bir kültürü paylaştığını göstermektedir.

    https://tr.wikipedia.org/...he_k%C3%BClt%C3%BCr%C3%BC
    ... hasmet ibriktaroglu