1. 1.
  Çok komik bir yazı

  "Moğol istilası, Türk istilasına nazaran daha az kalıcı etkiler bıraktıysa da aniliği ve vahşi niteliği yüzünden Kürdistan’da çok daha büyük bir yıkım ve göç yarattı. Moğollar, bölgeye gelmeden önce Kürtlerin varlığından haberdarlardı. Moğolların büyük lideri Han Munge’nin, halifelik topraklarını işgal etmek üzere Batı Asya’ya gönderdiği kardeşi Hülagu Han’a verdiği talimat ilginçtir: “Hükmüne boyun eğenlere iyi davran, asileri ez! Yoluna çıkan bütün kaleleri, surları yerle bir et. Turan’dan iran’a ilerle ve orayı aldıktan sonra daha batıya geç. Lurların ve Kürtlerin kökünü kazı, eşkıyalıklarıyla seyyahları her daim tasalandıran kalelerini, Kardeh-Kuh ve Lembeh-Şer’i yık…”

  Moğol istilası, Kürdistan’ın büyük bölümünün katliamlar ve göçler nedeniyle boşalmasına yol açtı. Kürt hanedanlığı Alamut’a son verilince Şehrezorlu çok sayıda aşiret, Mısır’a gitmek zorunda kaldı. Bu kaçış esnasında bazı Kürtler, Batı Cezayir’e kadar ulaştı. ibn Haldun’a göre Laven ve Babîn isimli iki Kürt aşireti bu dönemde Cezayir’e gitmiş ve halife El-Murtazi tarafından iyi karşılanmışlardı.

  Moğol gücünün etkisini yitirmesi ve Safevilerin yükselmesi arasında kalan dönem, Kürt topraklarında iki Türkmen hanedanlığının Akkoyunlular ile Karakoyunlular’ın yükselişine ve düşüşüne tanık oldu."

  Alamut bir kürt devletiymiş puhahahaha daha komiği alamut bir devletmiş kürtler cezayir'e gitmiş puhahahha

  Alamut kalesi(haşhaşi) devlet değil bir terör örgütüdür ve orası hiçbir zaman kürdistan diye anılmadı.
  2 -1 ... ismail gaspirali
 2. 2.
  bir kürdün rüyaları.
  2 -1 ... timur cengiz hulagu