1. 1.
  Bir senaryoyu yazdığınızda sahne sahne filme çekersiniz.
  Filme çektiğiniz sahne detaylarını iki şey var eder birisi diyalog bir diğeri ise mizansendir.
  Diyalog konuşmalardır mizansen ise sahnedeki görsel anlatımdır.
  Sinemedaki yeri kritiktir.

  Alfred hitchcock’un, iyi bir filmin tanımını diyaloglara bağımlı kalmayan onları ortadan kaldırdığınızda da kendini anlatabilen olmalıdır şeklindeki yorumu mizansene yöneltilmek istenen dikkate dairdir.
  2 ... buyukiskender