1. 1.
  David Ulansey'in arkeoloji ve sanat yayınları'ndan çıkmış kitabı.

  --spoiler--
  Antik dönemin bize bıraktığı birçok bilmece içinde hiç biri Mitras Gizemciliği kadar ilgi çekici değildir. Anadolu'da, Tarsus'ta doğduğu düşünülen Mitraizm Roma lejyonlarıyla Roma dünyasını özellikle Orta Avrupa'yı etkilemiş, Antik Dünya'nın hala bilinemeyen en ilginç dinlerinden birisidir. Eleusis ve isis isimleriyle bilinen diğer "gizli kült"lerde olduğu gibi, Mitras Gizemciliği de ancak bu kültü kabul edilenlere açıklanan bir sır etrafında oluşturulmuştu. Bu gizliliğin bir sonucu olarak da kültür öğretisi -bildiğimiz kadarıyla- hiç bir zaman yazılı hale getirilmemişti.

  Mitraizmi anlamaya çalışan çağdaş akademisyenler, işte bu yüzden, bu doktrinin sırlarını çözmeye çalışırken hemen hemen hiç bir yazılı belge bulamamışlardır. Bununla beraber, Mitra tapınakları (Mithraeum) genellikle yeraltında inşa edildiği için, aralarında çok zengin ikonografinin de bulunduğu içerikleri iyi korunmuştur. Bu nedenle Mitraizm, antik dünyanın arkeolojik olarak en çok bulguya sahip olgularından birisidir. Mitraizmin mirası olan açıklanamayan çok sayıda arkeolojik eser, klasik ve din bilimlerinin çözüm bekleyen büyü bilmecelerinden birini oluşturmaktadır. "mitras gizlerinin kökeni" adlı kitap, Mitras Gizemciliğinin ilginç ikonografisinin, aslında astronomik bir bilmece olduğu anlaşıldıktan sonra, bu kültün Tarsus'ta ortaya çıkıp tüm Avrupa'ya nasıl yayıldığını, tüm belge ve bilgilerin ışığında, sürükleyici bir bilimsel çalışma halinde açıklamaktadır.
  --spoiler--
  3 ... amanbenburadakalmisim