1. 1.
  türk yazarlarca yayınlanmış veya türkçe'ye çevrilmiş piyasa da bulunma imkanı olan belli başlı eserleri belirtmek gerekirse:

  mitoloji sözlüğü (1972) eski yunan ve roma dilleri uzmanı azra erhat'ın (1915-1982) yunan ve Roma mitolojisi konulu özgün ve eşşiz çalışması olup, türkçe mitoloji literatür ve dilinin oluşmasına öncülük etmiştir. çok sayıda baskısı yapılan eser günümüzde remzi kitabevitarafından basılmaktadır. 15.5 x 23.5 cm 335 sayfa

  mitoloji sözlüğü (1951) fransız tarihçi ve latin dili uzmanı pierre grimal'ın (1912-1996) yunan ve latin mitolojisi konulu maddeyle ilgili kaynakçayı dip notlarında sayfa ve satır numarasına dek veren eşsiz çalışma olup türkçe baskısı kabalcı yayınları tarafından yapılmaktadır. 16 x 24 cm 916 sayfa

  mitoloji sözlüğü (1997). fransız yazar fernand comte'nin (1932,-) meraklısı için yayınladığı giriş düzeyinde küçük referans kitabı olup türkçe baskısı 2000 yılında zed yayınları tarafından yayımlanmıştır. 13 x 19.5 cm 232 sayfa

  folklor ve mitoloji sözlüğü (2005) türk sözlükbilimci özhan öztürk (1968,-) tarafından yazılan folklor, dünya inançları ve mitoloji konulu alfabetik sözlük çalışması phoenix yayınlarınca basılmıştır. 17.5 x 24.5 cm 1040 sayfa

  dünya mitolojisi (2016) türk sözlükbilimci özhan öztürk (1968,-) tarafından yazılan alfabetik sözlük tüm uygarlıkların söylence, tanrı, doğaüstü varlık ve kahramanlarını alfabetik şekilde okuyucuya sunmakta olup nika yayınevince yayımlanmıştır. 17.5 x 24.5 cm 1273 sayfa

  türk mitolojisi (2005) farklı türk halklarının dini-mitolojik görüş ve düşüncelerini alfabetik formda okuyucaya sunan celal beydili'nin çalışması yurt kitap tarafından yayınlanmıştır. 13.4 x 19.5 cm 637 sayfa

  mitoloji sözlüğü (2005). derman bayladı tarafından yapılan yunan-latin mitolojisi konulu alfabetik derleme çalışması olup say yayınlarınca yayımlanmıştır. 16.1 x 24 cm 567 sayfa`
  ... holt