Advertisement

  1. .
    çıkan erken sonuçlardan çıkarılan bir çıkarım olarak, o kadar insanın hepiciğinin herhalde tatilde olduğunu düşünmeye iten sorunsal.
    ... chemsuk