1. 1.
    olasi endişe verici bir sorunsaldır...
    2 ... erectof