1. 1.
    Artık yüksek bir mertebeye erişmiş güzel göğüsdür.
    ... 2023 bor karteli