1. 1.
  (bkz: misak-ı milli) maddelerinden sadece musul un topraklarımıza katılması gerçekleşemeyen milli and.
  -4 ... witch
 2. 2.
  Erzurum ve Sivas kongrelerinde tespit edilip Osmanlı Mebusan Meclisinde 28 Ocak 1920'de kabul edilen ve milletçe sonuna kadar uygulanmasına karar verilen altı maddelik millî sözleşme.
  2 ... italiano
 3. 3.
  Mebuslar Meclisi'nin Yaptığı En Önemli iş.
  ... sulh
 4. 4.
  bir şekilde tüm amaçlarına ulaşamamıştır
  1 ... isheyaramas
 5. 5.
  bugün dahi hatırlatılması unutulmaması gereken yemindir. o yemine sahip çıkan bireyler olduktan sonra isteyen istediği haritayı çizsin çabaları boşa çıkacaktır.
  5 ... mmtyvs
 6. 6.
  misaki'nin milli takımda oynayıp milli olduktan sonra aldığı ad. (bkz: taro misaki)
  -7 ... assolist
 7. 7.
  Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının vazifesi, Misak-ı Millî hükümlerini temin etmektir.

  atatürk
  02.09.1922, izmir'de ikdam Muhabiri Yakup Kadri'ye Verilen Beyanat.
  1 -1 ... kara hilal
 8. 8.
  --alinti--
  "...şark hududu elviye-i selase'yi dahil ederek tasavvur buyurunuz. garb hududu edirne'den bildiğiniz gibi geçiyor. en büyük tebeddülat cenub hududunda olmuştur. cenub hududu iskenderun cenubundan başlar. halep'le katıma arasında cerablus köprüsüne mühtehi olur bir hat ve şark parçasında da musul vilayeti, süleymaniye ve kerkük havalisi ve bu iki mıntıkayı yekdiğerine kalbeden hat. efendiler, bu hudut sırf askerî mülahazat ile çizilmiş bir hudut değildir. hudud-u millîdir. hudud-u millî olmak üzere tespit edilmiştir. fakat bu hudut dahilinde tasavvur edilmesin ki, anâsır-ı saire-i islamiye vardır. işte bu hudut memzuç bir halde yaşayan bütün maksatlarını bütün manasıyla tevhid etmiş olan kardeş milletlerin hudud-u millisidir."

  24 nisan 1920 tarihli meclis tutanağı'ndan; mustafa kemal
  --alinti--

  günümüz türkçesi : "... doğu sınırı üç ili(aslında üç iller ama türkçeye uygun değil) dahil ederek düşününüz. batı sınırı edirne den bildiğimiz gibi geçiyor. en büyük değişklik güney sınırında olmuştur. güney sınırı iskenderun un güneyinden başlar. halep ile katıma arasında cerablus köprüsüne dayandırılan bir hat ve doğu parçasında da musul vilayeti, süleymaniye ve kerkük bölgesi ve bu iki mıntıkayı birbirine birleştiren hat. efendiler bu sınırlar sadece askeri düşüncelerle çizilmiş bir sınır değildir. milli sınırlardır. milli sınırlar olması amacıyla tespit edilmiştir. fakat bu sınır dahilinde düşünülmesin ki, [sadece]çeşitli islami unsurlar vardır. işte bu sınırlar, karışık bir halde yaşayan bütün maksatlarını bütün manasıyla tevhid etmiş olan milletlerin milli sınırıdır."

  misak ı milli
  4 ... sonkuzu
 9. 9.
  (bkz: http://img144.imageshack....07/tapuufathkg7lc7xp0.jpg)

  en azından burada gösterilen yer değil. günde otuz kere "misak-ı milli" diyene kadar, ne olduğunu öğrenmek yeğdir.
  -1 ... endirekt serbest vurus
 10. 10.
  Ulu önder Atatürk'ümüzün bize mirası ve Türk gençliğinin gerçekleştirmeye müktedir ve mecbur olduğu Misak-ı Milli sınırlarını asla unutmayacagiz.

  ''Efendiler, milletin emel ve gayelerinin kısa bir programın temelini oluşturacak şekilde topluca ifadesi de görüşüldü. Misak-ı Millî adı verilen bu programın ilk müsveddeleri de, bir fikir vermek maksadıyla kaleme alındı. istanbul Meclisi'nde bu ilkeler gerçekten toplu bir şekilde yazılmış ve tespit olunmuştur.

  Efendiler, görüştüğümüz her şahıs veya bütün şahıslar, bizimle düşünce ve görüş birliği yaparak ayrılmışlardı. Fakat, istanbul Meclisi'nde, "Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Grubu" diye bir grubun kurulduğunu işitmedik. dik. Niçin?! Evet, niçin? Buna bugün cevap isterim!

  Çünkü, Efendiler, bu grubu kurmayı vicdan borcu, millet borcu bilmek durum ve kabiliyetinde bulunan efendiler inançsız idiler... korkak idiler... cahil idiler...

  inançsız idiler; çünkü, millî dâvânın ciddiliğine ve kesinliğine ve bu dâvanın dayanağı olan millî teşkilâtın sağlamlığına inanmıyorlardı.

  Korkak idiler; çünkü, millî teşkilâttan olmayı tehlikeli görüyorlardı.

  Cahil idiler; çünkü, tek kurtuluş dayanağının millet olduğunu ve olacağını takdir edemiyorlardı. Padişah'a dalkavukluk ederek, yabancılara hoş görünerek, yumuşak ve nazik davranarak büyük gayelerin gerçekleşleştirebileceği gafletini gösteriyorlardı.

  M.K.Atatürk

  http://img77.imageshack.u...6/misakmilligy9gj1uo8.jpg
  2 -1 ... denizgezmis