1. 1.
    aziz milletin pek aziz olmayan fertlerinin gerçeğidir. hepisi vatan hayini...
    1 -1 ... erectof
  2. 2.
    nereye sıçtıklarını sormayalım bile.
    1 ... okutturan