1. 1.
    ayrıca, altından hava geçen bir şeye milyon lira vermek de hayret vericidir.
    ... judas
  2. 2.
    beynimiz ile gözümüzün arasındaki iletişim sorunundandır.
    ... monk of monkmountain