1. 1.
    -----Forget-----

    Siyanobakterilerdir.

    Milyar yıl önce bütün canlılar mikroskobik canlılardı ve de anaerobik yaşarlardı. Siyanobakteriler de oksijen üreterek soylarının kurumasını sağladı.

    -----Prepare-----
    ... sgt gary roach sanderson