1. 1.
  gerizekalıdır. Netekim milliyetçilik dini bir kavram değil tam aksine dindışı, dine aykırı bir kavramdır. Hemen hemen bütün dinlerde ümmetçilik anlayışı vardır. Hemen hemen Hepsi kendi inancından olanı dost olmayanı ise düşman olarak görür. Böyle bir kafa yapısına sahip birisi elbette ki milliyetçi olamaz.

  Hem inançlı hem milliyetçi olduğunu iddia eden birisi çelişki içerisindedir. Ya dinini yeterince bilmiyordur ya da milliyetçiliği sözde benimsemiştir.

  Kısacası Milliyetçilik dini değil tam aksine dinsiz bir ideolojidir. Zaten bu akım dinsizlikle birlikte ortaya çıkmıştır.
  ... has kemalist
 2. 2.
  milliyetçiliği din ile bir gören ateist solcu tip
  -1 ... eratosthenes