1. 1.
  milliyetçilik ideolojisinin ataerkillikle ilişkilendirilmesi ve sanki cinsiyet ayrımcılığını gerektirmesi gibi bir algı nedeniyle nedense insanların hiç alışık olmadığı bir kombinasyondur.

  "milliyetçilik, ulusçuluk ya da nasyonalizm, kendilerini birleştiren dil, tarih veya kültür bağlarından bir üstyapı oluşturabilmiş sosyal birikimlerin adı olan millet veya ulus olarak tanımlanan bir topluluğun yaşama ve ilerleme ülküsünün toplumların ve insanlığın gelişmesini sağladığına inanan görüştür."

  "xvııı. yüzyılda fransa’da filozoflar ve kadın yazarlarca ortaya atılan ve savunulan, daha sonraki yüzyıllarda her toplumda yandaş bulan, kadının siyasal ve toplumsal haklar bakımından erkekle eşit olması gerektiğini öne süren ve bunu gerçekleştirmeye çalışan akım."

  bu ikisi arasında ne çelişki var anlayamadım açıkçası. cinsiyet eşitliğini kabul eden birisi neden aynı zamanda milliyetçi olamasın? buna engel teşkil eden ne? milliyetçilik denince illa savaş falan mı gelmesi gerekiyor akla ondan mı kaynaklanıyor?

  hatta onu geçtim, ırkçı birisinin feminist olmasının önündeki engel nedir? birisinin ırklar arasında üstünlüğe inanıyor olması aynı zamanda neden erkeğin üstünlüğüne inandırmayı gerektirsin?

  islamcı feminizm diye, hristiyan feminizmi diye zekâya hakaret olan akımlar feminizm türü olarak kabul görüyor da milliyetçi bir feminizm anlayışı niye olmasın?

  ha yoksa feminizm diye anladıkları bütün kadınlar erkeklere karşı birleşsin erkeklerin soyunu kurutsun falansa yok o zihniyettekiler zaten milliyetçi olmasın.

  Not: bir erkek olarak kadın ve erkek cinsinin siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik vb. Akla gelebilecek her alanda eşitliğini kabul ediyorum. iki cinsiyetten birisine düşman olunmasını, cinsiyet üzerinden genellemeler yapılmasını da salaklık ve zaman kaybı olarak görüyorum. Budur yani, eşitlik. Artık kim buna hangi ismi veriyorsa versin umrumda değil.
  ... fasist psikolog
 2. 2.
  Ömür boyu nafaka eşitliğin olmadığının en büyük delili. Adliyenin klişesidir. Patron her zaman haksız, kadın her zaman haklıdır.
  2 -1 ... the sakal